Skip to Content

Why Horses?

 

למה סוסים?
 
לסוסים יש את היכולת לשקף בדיוק מה ששפת הגוף האנושית משדרת להם. הם לא באים למפגש עם האדם  עם דעות קדומות, הם לא מתרשמים ממצבו הכלכלי של העומד מולם או מתאריו האקדמיים, הם מתייחסים לכאן ולעכשיו ולמה ששפת הגוף האנושית משדרת להם ברגע נתון.
 
מי שמכיר סוסים, יודע ומבין את כוחם של סוסים להשפיע על אנשים בדרכים רבות עוצמה. פיתוח מערכת יחסים, אימון, horsemanship ודאגה לסוסים לכשעצמם, משפיעים בצורה חיובית על האנשים שעובדים איתם.
 
אבל למה דווקא סוסים בעבודת EAP ?
 
סוסים גדולים ובעלי עוצמה. גודלם וכוחם מעורר פחד אצל הרבה אנשים. השלמת משימה המשלבת סוסים למרות פחדים אלה מייצרת ביטחון ומספקת מטאפורות נפלאות כשדנים במצבים מפחידים ומאתגרים בחיים.
 
סוסים דומים לאנשים בהיותם חיה חברתית. הם יעדיפו לשהות במחיצת בני גילם. יש להם אישיות מובחנת, עמדות ומצבי רוח, הם אוהבים להשתעשע, לפעמים הם נראים עקשנים ומתריסים, במילים אחרות, סוסים מספקים הזדמנויות רבות ללמידה מטפורית. שימוש במטאפורות בדיון או בפעילות היא טכניקה אפקטיבית כשעובדים גם עם פרטים או קבוצות מאתגרים במיוחד.